TOLLMAN’S DOT & PAPER COLLECTIVE

במסגרת שיתוף הפעולה הייחודי בין PAPER COLLECTIVE ו-TOLLMAN’S DOT, לקידום אמנות ישראלית ואמנים ישראליים בחו"ל, ביקשנו מבוגרות ובוגרי חממת יריד צבע טרי, להציע יצירות אמנות מקוריות בכל מדיום וטכניקה, בפורמט של פוסטר בגודל 50X70 ס”מ. מתוכן נבחרו העבודות המצטיינות הבאות. יצירה אחת מהן תצטרף לקולקציה הבאה של המותג הדני PAPER COLLECTIVE.
כאן ההזדמנות שלך להשפיע על היצירה חביבת הקהל במרחק של קליק

בחר אמן.ית מהרשימה ולחץ לשליחה